Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Aktuális hírek

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk

Tisztelt Halásztelki Választópolgárok!

A 2014. év az általános választások éve lesz. Tavasszal országgyűlési, európai parlamenti képviselőket, ősszel önkormányzati képviselőket és polgármestert választunk.

A választás lebonyolításában, csak úgy, mint eddig, most is felelősségteljes szerep vár a választópolgárokból álló független, kizárólag a törvénynek alárendelt szavazatszámláló bizottságokra.

szavazatszamlalo

A bizottságok elsődleges feladata a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a törvényesség betartása és betartatása. Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár.

Amennyiben szívesen tagja lenne a szavazatszámláló bizottságnak és megfelel a kritériumoknak, várjuk jelentkezését. A kitöltendő adatlapot ITT találja.

A szavazatszámláló bizottság tagjának az alábbi, törvényben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie:

• Választójoggal rendelkező, nagykorú, büntetlen előéletű, magyar állampolgár;
• Állandó halásztelki lakcímmel rendelkezik;
• Nem áll kényszergyógykezelés alatt;

Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak:

• a köztársasági elnök,
• a háznagy,
• képviselő
• alpolgármester,
• jegyző,
• másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
• a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
valamint jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az előbbiekben felsoroltakon túl:

• párt tagja,
• a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
• a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A választott tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 

Várjuk jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba legkésőbb 2014. január 27-ig.
 

A jelentkezési lap letölthető a www.halasztelek.hu oldalról, vagy elvihető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatáról is.

Az adatlapot kitöltve kérjük, személyesen juttassa el a Jegyzői titkárságra.

Cím: Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
 
Baloghné Dr. Nagy Edit
Jegyző