Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Aktuális hírek

Pályázati felhívás emlékeztető a helyi civil szervezetek vezetői részére

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 5/2011.(III.25.)Kt. számú rendelettel módosított - 22/2005. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás igényüket a költségvetésről szóló rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül a mellékelt pályázati adatlapon nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához.

palyazati-felhivas

A pályázathoz csatolni kell:

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;

e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza.

f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve

g) Pályázati adatlap - Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt (2014. évi.),  mely letölthető INNEN.

Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.

A pályázat kitöltésével kapcsolatban bármely kérdéssel, problémával forduljanak a polgármesteri titkársághoz.

Pályázat elbírálási határideje várhatóan: 2014. áprilisi testületi ülés

Halásztelek, 2014. március 17.

 

Baloghné dr. Nagy Edit

Jegyző

 

A teljes dokumentum letölthető INNEN.