Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Szakács

Halászteleki Humánszolgáltató Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halászteleki Humánszolgáltató Központ

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- napi étkeztetés korosztálynak megfelelő mennyiségben, minőségben, - a főzőkonyha irányítása, - raktárkészlet figyelemmel követése, - a konyhaüzem higiénikus rendjének biztosítása, - a hatályos jogszabályok betartása, HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelő munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács végzettség,

        szakács munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        cselekvőképesség

        erkölcsi bizonyítvány

        3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakács munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

      Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve rról,

    hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

        Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halászteleki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

        Elektronikus úton Svelán Tímea intézményvezető részére a svelan.timea@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.