Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Pénzügyi ügyintéző

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Budapest, Kastély park 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör (II. besorolás)

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása, ellenőrzése (beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, pénzügyi rendszerben kontírozása, kiegyenlítése). Közreműködés az önkormányzat költségvetési rendeleteinek, költségvetési beszámolóinak elkészítésében, támogatások igénylésében. Statisztikák elkészítése és nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

        Pontosság, precizítás, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján előírt kötelezően kitöltendő, fényképes, részletes szakmai önéletrajz)

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a titkarsag@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.