Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Területi védőnő

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Posta köz 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        4 hónap próbaidő

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Védőnői Méhnyakszűrő Program elvégzésének megléte (elmélet, gyakorlat)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése estében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

vagy

        Elektronikus úton Svelán Tímea intézményvezető részére a svelan.timea@halasztelek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.