Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Könyvtáros vagy könyvtáros asszisztens

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi könyvtár

könyvtáros vagy könyvtáros asszisztens

munkakör betöltésére.

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi feladatok ellátása, első sorban olvasószolgálati feladatellátás. Információs és könyvtári adatbázis kezelése, könyvtár-pedagógiai foglalkozások tartása, adminisztrációs feladatok elvégzése. Szakmai gyakorlat nem szükséges.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtáros vagy középfokú könyvtáros asszisztens végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros, vagy könyvtáros asszisztensi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Szakmai rátermettség, pontos precíz munkavégzés, konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Zsuzsanna nyújt, a 06-20-268-5585 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Szent László tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros vagy könyvtáros asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Máté Zsuzsanna intézményvezető részére a konyvtar@marai.halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.