Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Házi gyermekorvos

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

001. számú gyermekorvosi körzetben

házi gyermekorvosi 

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Posta Halásztelek, köz 3 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Halásztelek Város 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint, közalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozásban történő ellátásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, az önnáló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szólű 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

        cselekvőképesség

        orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság

        3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai és személyes fényképes önéletrajz

        fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        MOK tagság igazolása

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző nyújt, a 0624517270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2019 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvosi .

vagy

        Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a titkarsag@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december18.