Népesség

 

 Halásztelek népesség alakulása 2013. évtől 2016. január 1. napjáig

  2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
 Állandó lakosságszám 9355 fő 9449 fő 9551 fő 9811 fő
 Teljes lakosságszám 10007 fő  10221 fő  10257 fő 10423 fő

 


Népesség, társadalmi szerkezet

Halásztelek fiatal, de annál dinamikusabban fejlődő település. 1926-os parcellázásokat követő időszakban 20 bolgár család bérelt itt területet, akik híres technológiájukkal művelték a földet. E gazdálkodás hatására a letelepedő munkások száma is nőtt. A Dunai Repülőgépgyár és a tököli repülőtér 1940-ben megkezdett építése és Weis Manfréd „Fogaskerékgyára” sok új munkahelyet teremtett.

A népesség szám az 1940-es évektől megugrott, és kialakult a településen élő nagy számú mezőgazdasági és ipari munkás réteg.

 

Megnevezés

1990

2001

2005/2006

A nagyközség területe (km²)

8,64

8,54

8,64

Belterület (km²) 1,53

2,30

3,32

Külterület (km²)

7,11

6,34

5,32

Lakónépesség száma (fő)

6207

7061

8084

Belterületi népesség (fő) 5899

6960

 

Külterületi népesség (fő)

308

101

 

Népsűrűség (fő/km²)

718,4

817,2

935,6

Belterületi (fő/km²)

3855,6

3026,1

 

Külterületi (fő/km²)

43,3

15,9

 

 

1. táblázat: A nagyközség főbb területi és népességi adatai

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Nagyközségi önkormányzat


Népességszám alakulásának bázis- és láncindexe 1949 és 2001 között


1944-ben Budapest ostroma során a lakosság nagy része elmenekült, vagy kitelepítették. 1945 után kezdődött az újjáépítés és a földosztás után Hermina-telep fejlődése felgyorsult, és az itt élők száma 1949-ben az 1941. évihez képest megtízszereződött.

A robbanásszerű növekedés folytatódott az elkövetkező három dekádban is. A lakónépesség 1949 és 1960 között több mint másfélszeresére növekedett, 1960 és 1970 között megduplázódott, 1970 és 1980 között pedig 43,2 %-kal nőtt. Mint a legtöbb hasonló népességi dinamikát mutató magyarországi társánál, a növekedés forrása itt is az évről évre jellemző bevándorlási többletre vezethető vissza.

Tényadatok/Időszak

1949

1960 1970 1980 1990 2001
Népességszám (fő) 1401 2206 4418 6327 6204 7061
Bázisindex (%) 100 157,5 315,3 451,6 443 504
Láncindex (%) 100 157,5 200,3 143,2 98,1 113,8

 

2. táblázat: Népességszám alakulásának bázis- és láncindexe 1949 és 2001 között

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1949, 2001.


Nagyközség népmozgalmának jellemzői 1970-2001 között

Ez természetesen az elővárosiasodási folyamatok következménye, mely jellemző a teljes budapesti agglomerációra, ahol a lakónépesség változásának láncindexe 1980 és 1990 között 104,6 %, 1990 és 2000 között pedig 113 % volt, ami kiemelkedő növekedési ütemet jelez. Ennek Halásztelek népesség növekedése is megfelel: a legutóbbi két népszámlálás között a nagyközség polgárai mintegy 13,8 %-kal lettek többen, a vándorlási különbözet szinte megegyezik az erőteljes emelkedést mutató 1970 és 1979 közötti időszakkal. A természetes szaporodás azonban az 1980-1990 közti időszakban lelassult, az ezt megelőző 10 év 908 fős szaporodásával szemben csak 336 fő. A következő dekádban - az országos trendekkel összhangban - már természetes fogyás volt tapasztalható (-40 fő).

Megnevezés1970-1979 1980-19891990-2001
Lakónépesség változása 1808 -120 854
Természetes szaporodás/fogyás 908 336 -40
Vándorlási különbözet 900 -456 894

 

3. táblázat: Nagyközség népmozgalmának jellemzői 1970-2001 között

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001.


Természetes szaporodás évenkénti alakulásának összevetése 2000-2005-ig

Ez a fogyás – az országos trendekkel ellentétben – azonban nem állandósult. Az ezer lakosra jutó természetes szaporodás, illetve fogyás az 1990-2006. évek között Halászteleken -0,9. Ez az adat messze alatta marad a hasonló népesség kategóriájú városok országos átlagánál (-50,6). Az utóbbi évek adatai még ennél is kedvezőbbek melyeket az alábbi táblázat és grafikonok jól ábrázolnak.

Év

Országos

Pest megye

Halásztelek

Születés Halálozás Természetes szaporodás Születés Halálozás Természetes szaporodás Születés Halálozás Természetes szaporodás

2000

9,57

13,29

-3,73

10,30

12,12

-1,82

10,58

11,30

-0,72

2001

9,54

13,99

-3,45

10,21

11,29

-1,08

8,29

12,01

-3,72

2002

9,54

13,10

-3,55

10,20

11,72

-1,52

7,06

10,38

-3,32

2003

9,36

13,43

-4,07

10,40

11,83

-1,43

11,17

8,51

2,66

2004

9,42

13,12

-3,70

10,26

11,44

-1,19

10,26

10,00

0,26

2005

9,86

13,47

-3,79

10,57

11,82

-1,25

12,74

9,08

3,66

 

4. táblázat: Természetes szaporodás évenkénti alakulásának összevetése 2000-2005-ig

Forrás: KSH, Éves településstatisztikai adatok


Népességszám változásának összevetése 2000-2005-ig

Figyelemre méltó, hogy a 2002. évtől emelkedik az élveszületések és csökken a halálozások száma. 2004-ben tapasztalható egy kis visszaesés, de a természetes szaporodás még abban az évben is pozitív maradt.

Terület

Népesség

2000-2005 között

 

2000

2005

Szám szerint

%

Országos

10 200 298

10 076 581

-123 717

-1,21%

Pest megye

1 157 898

1 157 564

85 666

7,99%

Budapest

1 759 209

1 698 106

-61 103

-3,47%

Halásztelek

6 900

7 930

1 030

14,93%

 

5. táblázat: Népességszám változásának összevetése 2000-2005-ig

Forrás: KSH, Éves településstatisztikai adatok


Népmozgalmi adatok Halászteleken 2004-2005 közt

A megelőző népszámlálás óta számított vándorlási különbözet 1990-ben -456 fő, 2001-ben 894 fő, míg 2005-ben 868 fő volt. Még szemléletesebb a kép, ha ugyanezt az értéket az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet alapján nézzük meg, ami 1990 és 2005 között 279,7 fő, az ezer lakosra jutó népességváltozás pedig 277,6 fő volt. A település népessége tehát dinamikusan növekvő tendenciát mutat, a településről elvándoroltak és odavándoroltak mérlege erősen pozitív szaldójú.

A természetes szaporodás mértékének növekedéséből és a bevándorlási folyamat erősödéséből továbbá az a következtetés vonható le, hogy az ideköltözők között sok a fiatal, újdonsült házas. Ezt támasztja alá a korszerkezet is, hiszen Halászteleken 2001-ben 100 felnőtt korúra 30 gyermek- és 25 öregkorú jutott, vagyis az öregedési index 1 alatti értéke is kedvezőnek mondható.

Terület

Lakosság
2004

Szaporodás

Születés

Halálozás

Vándorlási
különbözet

Lakosság
2005

Halásztelek

7 697

29

101

72

204

7 930

 

6. táblázat: Népmozgalmi adatok Halászteleken 2004-2005 közt

Forrás: KSH, Éves településstatisztikai adatok