Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Családsegítő szolgálat - szociális étkezés - házi segítségnyújtás

Családsegítő szolgálat - szociális étkezés - házi segítségnyújtás

Halásztelek Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás, szociális étkezés

A Családsegítő Szolgálat a szociális étkezés keretében gondoskodik, a 1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szerint.

A szociális étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

koruk,

 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk

miatt.

A szolgáltatás igénybevételi kérelmet a Családsegítő Szolgálatnál illetve a Halásztelek Város Önkormányzatánál lehet benyújtani.

Igénybevétel módja, menete

A támogatás igénylésének menete: 

Kérelmező által írt kérelemmel indul az eljárás,az igénybevétel módját feltételeit  Halásztelek Város Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.

A Szolgáltatás térítési díját a 1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szabályozza.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Halásztelek Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás házi segítségnyújtás

Az igénybevétel módját, feltételeit Halásztelek Város Önkormányzatának 8/2013. (III.15.) helyi rendelete szabályozza.

A Családsegítő Szolgálat a házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében gondoskodik a 1993.III. tv. 63.§ szerint, a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátásáról.

Elsősorban azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

A szolgáltatás célja, hogy az ellátást kérők számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, vagy más okból származó problémák megoldása.

A szolgáltatás igénybevételi kérelmet a Családsegítő Szolgálatnál illetve a Halásztelek Város Önkormányzatánál lehet benyújtani.

A kérelem benyújtását követően a gondozási szükséglet megállapítását követően a szolgáltató és az igénybevevő megállapodást köt a 1993.III.tv 94/C §.(3) bekezdése illetve a 8/2013.(III.15.) helyi rendeletben előírtaknak megfelelően.

Biztosított szolgáltatások:

 • fizikai ellátás
 • mentális gondozás
 • egészségügyi ellátás
 • szociális szükségletek kielégítése

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

 • személyigazolvány
 • lakcímkártya
 • taj kártya
 • orvosi igazolás (pl. zárójelentés)
 • jövedelemigazolás
 • A házi segítségnyújtás és szociális étkezés igénybevételi nyomtatvány.

Igénybevétel módja, menete:

A szolgáltatás igénybevétele az 1993.évi. III. tv és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint történik.Az ellátásra szoruló vagy annak törvényes képviselője a kérelmet a Családsegítő Szolgálat szakmai vezetőjének nyújthatja be, szóban vagy írásban.

A kérelemhez csatolni kell a személyi okmányok és a TAJ kártya, a jövedelmet igazoló dokumentum valamint az egészségi állapotra vonatkozó iratok fénymásolatát.

Valamint nyilatkozatot arról, hogy más intézménynél vagy szolgáltatónál igénybe vesz-e más szolgáltatást.

Ezt követően a jegyző, vagy az általa felkért szakértő elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, majd ennek alapján a gondozási szükséglet mértékéről igazolást állít ki. Az értékelő adatlap másolatát átadja az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének. Amennyiben annak eredményét vitatja, a fenntartónál kérheti a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

A gondozási szükséglet megállapításáról kiállított igazolás meglétét követően a szolgáltató és az igénybevevő megállapodást köt. Ennek tartalmát a 1993. évi III. tv 94/C § (3) határozza meg. A 8/2013.(III.15.) helyi rendelet mellékletét képezi a kérelem nyomtatvány és a megállapodás is.

Az ellátott megkapja a megállapodás eredeti példányát.

A szolgáltató az 1993.évi III. tv 20§ szerinti tartalommal nyilvántartásba veszi a jogosultság megállapítását.

Az ellátásba vételt követően az 1/2000. (I.7) SzCsM rendeletben előírtaknak megfelelően egy hónapon belül egyéni gondozási terv készül.

A Szolgáltatás térítési díját a1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szabályozza.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Munkatársaink 

Becseiné Dancs Andrea

Beosztás Családsegítő Szolgálat - házi segítségnyújtás, szociális gondozónő
Telefon 06 24 451-582
E-mail Családsegítő szolgálat - házi segítségnyújtás 

 

Tóth Árpádné

Beosztás Családsegítő Szolgálat - házi segítségnyújtás, szociális gondozónő
Telefon 06 24 451-582
E-mail Családsegítő szolgálat - házi segítségnyújtás

 


Nyitva tartás:  2314 Halásztelek, Bethlen Gábor u. 49.

Hétfő 13.00 – 18.00 óráig
Kedd 07.30 – 16.00 óráig
Szerda 07.30 – 16.30 óráig
Csütörtök 07.30 – 16.00 óráig
Péntek 07.30 – 12.00 óráig