Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Családsegítő szolgálat - szociális étkezés - házi segítségnyújtás

Családsegítő szolgálat - szociális étkezés - házi segítségnyújtás

Halásztelek Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás, szociális étkezés

szoc-etkezesA Családsegítő Szolgálat a szociális étkezés keretében gondoskodik, a 1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szerint.

A szociális étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

koruk,

 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk

miatt.

A szolgáltatás igénybevételi kérelmet a Családsegítő Szolgálatnál illetve a Halásztelek Város Önkormányzatánál lehet benyújtani.

Igénybevétel módja, menete

A támogatás igénylésének menete: 

Kérelmező által írt kérelemmel indul az eljárás,az igénybevétel módját feltételeit  Halásztelek Város Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.

A Szolgáltatás térítési díját a 1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szabályozza.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Halásztelek Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás házi segítségnyújtás

szoc-etkezes2Az igénybevétel módját, feltételeit Halásztelek Város Önkormányzatának 8/2013. (III.15.) helyi rendelete szabályozza.

A Családsegítő Szolgálat a házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében gondoskodik a 1993.III. tv. 63.§ szerint, a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátásáról.

Elsősorban azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

A szolgáltatás célja, hogy az ellátást kérők számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, vagy más okból származó problémák megoldása.

A szolgáltatás igénybevételi kérelmet a Családsegítő Szolgálatnál illetve a Halásztelek Város Önkormányzatánál lehet benyújtani.

A kérelem benyújtását követően a gondozási szükséglet megállapítását követően a szolgáltató és az igénybevevő megállapodást köt a 1993.III.tv 94/C §.(3) bekezdése illetve a 8/2013.(III.15.) helyi rendeletben előírtaknak megfelelően.

Biztosított szolgáltatások:

 • fizikai ellátás
 • mentális gondozás
 • egészségügyi ellátás
 • szociális szükségletek kielégítése

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

 • személyigazolvány
 • lakcímkártya
 • taj kártya
 • orvosi igazolás (pl. zárójelentés)
 • jövedelemigazolás
 • A házi segítségnyújtás és szociális étkezés igénybevételi nyomtatvány.

Igénybevétel módja, menete:

A szolgáltatás igénybevétele az 1993.évi. III. tv és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint történik.Az ellátásra szoruló vagy annak törvényes képviselője a kérelmet a Családsegítő Szolgálat szakmai vezetőjének nyújthatja be, szóban vagy írásban.

csalad2A kérelemhez csatolni kell a személyi okmányok és a TAJ kártya, a jövedelmet igazoló dokumentum valamint az egészségi állapotra vonatkozó iratok fénymásolatát.

Valamint nyilatkozatot arról, hogy más intézménynél vagy szolgáltatónál igénybe vesz-e más szolgáltatást.

Ezt követően a jegyző, vagy az általa felkért szakértő elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, majd ennek alapján a gondozási szükséglet mértékéről igazolást állít ki. Az értékelő adatlap másolatát átadja az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének. Amennyiben annak eredményét vitatja, a fenntartónál kérheti a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

A gondozási szükséglet megállapításáról kiállított igazolás meglétét követően a szolgáltató és az igénybevevő megállapodást köt. Ennek tartalmát a 1993. évi III. tv 94/C § (3) határozza meg. A 8/2013.(III.15.) helyi rendelet mellékletét képezi a kérelem nyomtatvány és a megállapodás is.

Az ellátott megkapja a megállapodás eredeti példányát.

A szolgáltató az 1993.évi III. tv 20§ szerinti tartalommal nyilvántartásba veszi a jogosultság megállapítását.

Az ellátásba vételt követően az 1/2000. (I.7) SzCsM rendeletben előírtaknak megfelelően egy hónapon belül egyéni gondozási terv készül.

A Szolgáltatás térítési díját a1993.III.tv. és a 29/1993.(II.17.) Korm. rend. és a 8/2013.(III.15.) helyi rendelete szabályozza.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Munkatársaink 

Becseiné Dancs Andrea

Beosztás Családsegítő Szolgálat - házi segítségnyújtás, szociális gondozónő
Telefon 06 24 451-582
E-mail Családsegítő szolgálat - házi segítségnyújtás 

 

Tóth Árpádné

Beosztás Családsegítő Szolgálat - házi segítségnyújtás, szociális gondozónő
Telefon 06 24 451-582
E-mail Családsegítő szolgálat - házi segítségnyújtás

 


Nyitva tartás:  2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-52.

Hétfő 13.00 – 18.00 óráig
Kedd 07.30 – 16.00 óráig
Szerda 07.30 – 16.30 óráig
Csütörtök 07.30 – 16.00 óráig
Péntek 07.30 – 12.00 óráig


TÉRKÉP (katt. ide)