Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.

A gyermekjóléti szolgálat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozás), ellátások közvetítésével (szolgáltatás), és szervező tevékenységgel (szervezés) látja el.

Célja: A gyermekvédelmi rendszerbe tartozó szolgáltatásokkal, intézményekkel, a jelző rendszer tagjaival együttműködve, a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával, a gyermekek testi – lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

További vonatkozó törvények, rendeletek:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV. 30) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet, a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX. 10.) Kormányrendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 (XII. 18.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII. 4) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján végzi.

2013. 04. 01.-től érvényben levő jogszabályok:

2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról 
96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról 
98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról 
25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról 
26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról 

Ellátottak köre, célcsoportja:

Halásztelek város területén élő 0 – 18 éves korú gyermekek, fiatalok és családjaik.

Alapértékek amit fontosnak tartunk: a törvényesség, a szakmaiság, az őszinteség, a bizalom, egymás és mások elfogadása, a hitelesség, a segíteni akarás, a kitartás, az egyenlő bánásmód mindenkivel, a megértés, a türelem.

Küldetésünk: a gyermekek mindenekfelett való érdekeinek védelme, fiatalok, gyermekes családok, segítségre szoruló személyek, családok segítése életük jobbá tevése érdekében, megelőzés.

Gyermekjóléti Szolgálat működésének alapelvei:

A Szolgálat működése során a hozzá forduló személy (a továbbiakban igénybevevő) ügyében köteles az alábbi alapelvek betartására:

 A nyitottság elve

A Szolgálat nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető.

 Az önkéntesség elve

A Szolgálatot egyének, csoportok, közösségek vagy közvetlenül keresik fel, vagy a területen működő más intézmények javasolhatják (jelzőlap kitöltésével) a kapcsolatfelvételt, illetve a Szolgálat ajánlja fel segítségét az igénybevevőnek.

A Szolgálat az 1997. évi XXXI. Törvény értelmében jelzőrendszert működtet. A beérkezett írásbeli, vagy szóbeli jelzést követő 3 munkanapon belül felkeresi a jelzésben szereplőt és felajánlja az intézmény szolgáltatásait. A jelzőnek tájékoztató jellegű visszajelzést küld arról, hogy a tevékenységet a Szolgálat megkezdte.

Szolgáltatásaink:

 • információnyújtás
 • támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • tájékoztatás
 • tanácsadás
 • pszichológiai tanácsadás kéthetente
 • mediáció – konfliktus kezelési szolgáltatás
 • szabadidős programokba bekapcsolódás, szükség szerint szervezés

A Gyermekjóléti Szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Munkatársunk

Ozsváth Anna
Beosztás Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó 
Telefon 06 24 451-582
E-mail Gyermekjóléti szolgálat - családgondozó

 

 

Tóthné Kovács Katalin

Beosztás Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó 
Telefon 06 24 451-582
E-mail Gyermekjóléti szolgálat - családgondozó

 


Nyitva tartás:  2314 Halásztelek, Bethleb Gábor. u. 49.

Hétfő 13.00 – 18.00 óráig
Kedd 07.30 – 16.00 óráig
Szerda 07.30 – 16.30 óráig
Csütörtök 07.30 – 16.00 óráig
Péntek 07.30 – 12.00 óráig