Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Felnőtt háziorvosi körzet ellátása - pályázat

118/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

Halásztelek IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására 

Ellátandó településrész:Halásztelek Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 23/2014.(XII.18.)számú önkormányzati rendeletének 1.számú mellékletében megállapított IV. számú felnőtt háziorvosi körzet.

Ellátandó lakosságszám: 1282 fő

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye (a háziorvosi rendelő címe): Egészségház 2314 Halásztelek Kisgyár u. 2.

Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen a településen belül.
Az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 10 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez - minden esetben - személyes közreműködésével, a rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5M Ft támogatást kap az önkormányzattól, külön megállapodásban rögzített ütemezés szerint.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- gyakorlat igazolása,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázat elbírálásának határideje: soron következő testületi ülés

A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban és elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (2314 Halásztelek Posta köz 1., e-mail: hivatal@halasztlek.hu). A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat"

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

További információ: Baloghné dr. Nagy Edit jegyzőtől kérhető a 24/517-270-es telefonszámon

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

cialis online schweiz levitra 20 mg Acheter propecia generique Viagra Kamagra preise Vendita Vardenafil In Europa Comprare Vardenafil Viagra Super Active Viagra Caps kaufen Viagra Fur Die Frau Levitra Comprare Viagra Gold - Vigour Kamagra Oral Jelly Cialis Soft Kamagra France Kamagra Soft Tabs Kamagra 100 mg Lida Daidaihua Levitra Generika
Cialis Soft Prezzo Levitra Cialis Generico Comprare Viagra Super Kamagra Kamagra oral jelly Acquisto Viagra Acquisto Cialis Levitra Vendita Comprare Propecia Comprare Red Viagra Comprare Brand Viagra Compra Levitra Farmacia Acquisto Propecia Acquisto Female Viagra Acquisto Brand Levitra Acquisto Kamagra Jelly Comprare Levitra In Inghilterra Vardenafil One Day Prezzo Acquisto Cialis Super Active Acquisto Viagra Professional Acquisto Red Viagra Viagra Originale senza ricetta Comprare Levitra Generico On Line Comprare Levitra Online Disfunzione Erettile Blocco Psicologico Disfunzione Erettile Dopo Prostatectomia Radicale