Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Adó iroda

Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1. 1. emelet Email: hivatal@halasztelek.hu
Telefon: 06 24-517-273 / 123 mellék Fax: -

   

 


Az ügyintézéssel kapcsolatos információkat ITT találja. 


Munkatársaink 

 

Gál Józsefné
Beosztás

adóügyi előadó - építményadó

Telefon 06 24 517-273 / 116 mellék
E-mail Adóügyi előadó - építményadó

 

Thészné Városi Violetta
Beosztás

adóügyi előadó - iparűzési adó, talajterhelés, befizetések elszámolása, visszautalások

Telefon 06 24 517-273 / 114 mellék
E-mail Adóügyi előadó -  iparűzés

 

Jónásné Nemes Szilvia
Beosztás

adóügyi előadó - telekadó, építményadó, talajterhelés

Telefon 06 24 517-260 / 126 mellék
E-mail Adóügyi előadó

 

Bartha R. Éva
Beosztás

adóügyi előadó - gépjárműadó, méltányosság, behajtás

Telefon 06 24 517-260 / 123 mellék
E-mail Adóügyi előadó

 

 

Szakács Katalin
Beosztás

adóügyi előadó - építményadó (adózó kezdőbetűje szerint: N-Ü, és W) valamint ezek méltányossága

Telefon 06 24 517-260 / 121 mellék
E-mail Adóügyi előadó

 

 

Adó Iroda

Ellátja a III. Fejezet 1. pontjában felsorolt általános feladatokat.

Ellátja az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó) előírásával, kivetésével, beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Vezeti és nyilvántartja a termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatásával, a talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos bevallásokat és befizetéseket.

Ellátja a – jogszabályokban meghatározott – magánszemélyeket terhelő adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Hatósági bizonyítványokat (adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány) bocsát ki.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészíti a méltányossági ügyeket jegyző elbírálásra.

Ügyfélfogadás, szükség szerint helyszíni szemlék lebonyolítása.

A költségvetési előirányzatok teljesítése, az adóbevételek növelése érdekében adóellenőrzési- és felderítési feladatokat végez.

A hátralékos állomány csökkentése, a kintlévőségek behajtása érdekében végrehajtási cselekményeket foganatosít.

Folyamatosan elemzi a feladatainak elvégzése során tapasztaltakat, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

Ügyfélfogadásokon és a médiában megfelelő tájékoztatást nyújt az adófizetőknek az adóztatással kapcsolatos szabályokról, jogokról és kötelezettségekről.

Vezeti az előírt nyilvántartásokat, határidőben teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat, és beszámolókat, folyamatosan eleget tesz az információszolgáltatási kötelezettségeinek.

Az előírt zárási feladatok határidőben történő elvégzése, abból a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, illetve a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

A törvényben meghatározott nyilvántartási rendszereket, azok egyes elemeit napra készen kezeli, azokból a törvényben meghatározott módon szolgáltat adatot.

Javaslatot tesz az éves költségvetési rendelet adóbevételi előirányzatainak meghatározására.

Rendszeres tájékoztatást ad a bizottságok, illetve a képviselő-testület számára az adóbevételi előirányzatok alakulásáról.