Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Adó iroda

Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1. 1. emelet Email: hivatal@halasztelek.hu
Telefon: 06 24-517-273 / 123 mellék Fax: -

   

 


Az ügyintézéssel kapcsolatos információkat ITT találja. 


Munkatársaink 

 

Fülöp Renáta
Beosztás

adóügyi előadó - Iparűzési adó (egyéni vállalkozók), "F.A", "V.A", Kt.a", megszűnő cégek eljárásai

Telefon 06 24 517-273 / 126 mellék
E-mail Fülöp Renáta

 

Thészné Városi Violetta
Beosztás

adóügyi előadó - iparűzési adó (cégek), átvezetés, visszautalások, bank könyvelés, adóigazolás

Telefon 06 24 517-273 / 114 mellék
E-mail Thészné Városi Violetta

 

Mohr Anett
Beosztás

adóügyi előadó - talajterhelés, építményadó(adózó kezdőbetűje szerint: A-K) valamint ezek méltányossága, gépjárműadó (adózó kezdőbetűje szerint: A-K), végrehajtás, behajtás adózó kezdőbetűje szerint: A-K)

Telefon 06 24 517-260 / 116 mellék
E-mail Mohr Anett 

 

Szakács Katalin
Beosztás

adóügyi előadó - telekadó, építményadó (adózó kezdőbetűje szerint: L-Zs) valamint ezek méltányossága, gépjárműadó (adózó kezdőbetűje szerint: L-Zs), végrehajtás, behajtás adózó kezdőbetűje szerint: L-Zs)

Telefon 06 24 517-260 / 121 mellék
E-mail Szakács Katalin

 

Adó Iroda

Ellátja a III. Fejezet 1. pontjában felsorolt általános feladatokat.

Ellátja az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó) előírásával, kivetésével, beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Vezeti és nyilvántartja a termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatásával, a talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos bevallásokat és befizetéseket.

Ellátja a – jogszabályokban meghatározott – magánszemélyeket terhelő adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Hatósági bizonyítványokat (adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány) bocsát ki.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészíti a méltányossági ügyeket jegyző elbírálásra.

Ügyfélfogadás, szükség szerint helyszíni szemlék lebonyolítása.

A költségvetési előirányzatok teljesítése, az adóbevételek növelése érdekében adóellenőrzési- és felderítési feladatokat végez.

A hátralékos állomány csökkentése, a kintlévőségek behajtása érdekében végrehajtási cselekményeket foganatosít.

Folyamatosan elemzi a feladatainak elvégzése során tapasztaltakat, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

Ügyfélfogadásokon és a médiában megfelelő tájékoztatást nyújt az adófizetőknek az adóztatással kapcsolatos szabályokról, jogokról és kötelezettségekről.

Vezeti az előírt nyilvántartásokat, határidőben teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat, és beszámolókat, folyamatosan eleget tesz az információszolgáltatási kötelezettségeinek.

Az előírt zárási feladatok határidőben történő elvégzése, abból a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, illetve a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

A törvényben meghatározott nyilvántartási rendszereket, azok egyes elemeit napra készen kezeli, azokból a törvényben meghatározott módon szolgáltat adatot.

Javaslatot tesz az éves költségvetési rendelet adóbevételi előirányzatainak meghatározására.

Rendszeres tájékoztatást ad a bizottságok, illetve a képviselő-testület számára az adóbevételi előirányzatok alakulásáról.