Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

 

Fakivágási engedély

Halásztelek közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Általános információk:
A közterületen található fás növény az Önkormányzat tulajdonát képezi függetlenül attól, hogy azt ki ültette. (Számos vita és súlyosabb esetben rendőrségi ügy keletkezik abból, hogy a lakó korábban közterületen elültette fát vagy növényt a sajátjának tekinti, „én ültettem, ha akarom, kivágom" címszóval illegális fakivágást követ el.)

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen az ott lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, vagy az Ön ingatlanát veszélyeztetheti, úgy írásban kérje meg a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve annak felülvizsgálatát, de önhatalmúlag ne nyúljon hozzá!

Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie (a kivágás magánterületen nem engedélyköteles), kivéve a telepített erdők illetve külterületi fák és erdő esetében.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
A fakivágást a FAKIVÁGÁS ENGEDÉLY KÉRELEM nyomtatvány kitöltésével kell kérni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fakivágás indokát;
 • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet),
 • a kivágandó fa/fák pontos helyét és leírását,
 • a kivágott fa méretének illetve darabszámának megfelelő pótlás megnevezését, darabszámát és leírását,
 • 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének pontos időpontját (év, hónap).

Eljárási illeték: 3.000 Ft, illetékbélyegben mellékelni kell a kérelemhez.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Posta melletti épület, emelet 4- szoba
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Illetékességi terület: Halásztelek közigazgatási területén, közterületi fák és növények.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Az eljárás menete:

 • kérelem benyújtása,
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
 • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.

Letölthető dokumentumok:

Fakivágási engedély, kérelem / bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.

cialis online schweiz levitra 20 mg Acheter propecia generique Viagra Kamagra preise Vendita Vardenafil In Europa Comprare Vardenafil Viagra Super Active Viagra Caps kaufen Viagra Fur Die Frau Levitra Comprare Viagra Gold - Vigour Kamagra Oral Jelly Cialis Soft Kamagra France Kamagra Soft Tabs Kamagra 100 mg Lida Daidaihua Levitra Generika