Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Szavazatszámláló Bizottsági tagok jelentkezését várjuk

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének
FELHÍVÁSA


Tisztelt Halásztelki Választópolgárok!

Halásztelek Város Helyi Választási Irodája

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja
a választások lebonyolításához.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottság tagjának az alábbi, törvényben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie:
• választójoggal rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő, büntetlen előéletű, nagykorú, magyar állampolgár;
• állandó halásztelki lakcímmel rendelkezik;
• nem áll kényszergyógykezelés alatt;


Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak:
• a köztársasági elnök,
• a háznagy,
• képviselő
• alpolgármester,
• jegyző,
• másik választási bizottság tagja,
• választási iroda tagja,
• a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
• jelölt,
• párt tagja,
• a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
• a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.


A választott tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Halásztelek Város Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek. A választott bizottsági tagok munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a munkavégzési kötelezettségük alól mentesülnek.

Amennyiben szívesen lenne tagja a szavazatszámláló bizottságnak és megfelel a kritériumoknak, várjuk jelentkezését.

A jelentkezéshez szükséges kitöltendő adatlapot ITT találja. 

Az adatlapot kitöltve és aláírva kérjük, szíveskedjen eljuttatni a Halászteleki Polgármesteri Hivatalba (2314 Halásztelek, Kastély park 1.), személyesen a jegyzői titkárságára, legkésőbb 2018. február 25-ig.

 

Halásztelek, 2018. január 15.

 

Baloghné Dr. Nagy Edit sk.
Helyi Választási Iroda vezetője