Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat Családsegítő munkakör betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 49.

 

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

         magyar állampolgárság

         büntetlen előélet

         egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Egyetem, Szociális szakirány,

         Család- és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz

         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         Erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat arról, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

         elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia részére a tunderpalanta@halasztelek.hu e-mail címen keresztül. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy mezőjében tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését és iktatószámát: "családsegítő - 1/2021"

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.halasztelek.hu - 2021. február 26.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujmd0ua3a7