Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat Szociális gondozó munkakör betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 49.

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

(házi segítségnyújtás)

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 49.; Pest megye, Halásztelek, város területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25. § alapján a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • házi segítségnyújtásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felnőtt szakápolásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empatikus magatartás, konfliktuskezelési képesség,
 • Kiváló szintű állóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségeket és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • motivációs levél
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia részére a tunderpalanta@halasztelek.hu e-mail címen keresztül. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy mezőjében tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését és iktatószámát: "szociális gondozó - 2/2021"

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 16.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujme7rs3g5