Aktuális hírek

Meghívó

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom
2018. május 23-án, szerdán 16,00 órakor tartandó
HATE Kft. taggyűlésére,
valamint a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Polgármesteri Iroda

HATE Kft. TAGGYŰLÉS

1. A HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi Károly ügyvezető

2. A HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. követeléseinek leírása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi Károly ügyvezető

meghivok testuletire

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE

Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

NAPIRENDEK

1. Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

2. A 2018. évi költségvetés I. számú módosítása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

3. Javaslat a hrsz.:2202/2 alatti önkormányzati tulajdonú utca elnevezésére (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

4. Javaslat az állattartásról szóló 7/2004.(III.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye-zéséről (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5. Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységéről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester és
Király András rendőrkapitány

6. ELOHIM Kft. beszámolója a 2017. évi tevékenységéről (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkájáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás, valamint a háziorvosi ellátás 2017. évi működéséről (írásos)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke

9. Tájékoztató a városi orvosi ügyelet 2017. évi ellátásáról (írásos)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke

10. 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11. Halásztelki Humánszolgáltató Központ beszámolója a 2017. évi munkájáról (írásos)
Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK intézményvezető

12. A Halásztelki Humánszolgáltató Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatá-nak, és módosított Szakmai Programjainak elfogadása
Előterjesztő: Svelán Tímea intézményvezető

13. Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számá-nak meghatározása – a 2018/2019 évi beiratkozás tapasztalatai (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné mb. óvodavezető

14. Halásztelki Tündérkert Óvoda továbbképzési programjának és beiskolázási tervének elfoga-dása (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné mb. óvodavezető

15. Halásztelki Tündérkert Óvoda kérelme 2018. júliusától takarító, kisegítő státusz bővítésről (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné mb. óvodavezető

16. Javaslat a Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

17. Javaslat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

18. Halásztelek, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyeztetési anyagának elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

19. Halásztelek, Akácos utca, 053/45 hrsz. alatti magántulajdonú „kivett szántó” megnevezésű külterületi ingatlan belterületbe vonása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

20. a) A telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Akácos utca, 3791/2 hrsz. alatti magántulaj-donú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása (írásos)
b) A telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Akácos utca, 3792/2 hrsz. alatti magántulaj-donú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása (írásos)
c) A telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Akácos utca, 3789/2 hrsz. alatti magántulaj-donú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása (írásos)
d) A telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Akácos utca, 3790/2 hrsz. alatti magántulaj-donú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

21. Helyi civil szervezetek 2018. évi pályázatának elbírálása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

22. Egyebek
- Együttműködési Megállapodás Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormány-zatával
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Zárt ülés

Pedagógus Díj 2018
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester


Halásztelek, 2018. május 17.


Szentgyörgyi József
polgármester