Aktuális hírek

Meghívó - Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére - 2019.10.28.

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

2019. október 28-án (hétfőn) 15:30 órakor tartandó alakuló ülésére.

Helye: Halásztelki Polgármesteri Hivatal Díszterem
2314 Halásztelek, Kastély park 1. 

 Napirendi pontok:

1. Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Kálóczy Béla, a Választási Bizottság elnöke

Eskütétel

2. A nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztása
Előterjesztő: Kálóczy Béla, a Választási Bizottság elnöke

Eskütétel

3. A Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (írásos)

Halásztelek, 2019. október 21.

Tisztelettel:

Kálóczy Béla
HVB elnök