Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Fel

2014. - Eszközbeszerzés

Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken" (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján.

Tisztelt Ajánlattevők!

Az Ajánlatkérőnek jelen ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt, illetve, hogy pontosan meghatározza azon részeket, melyek az ajánlattételi felhívásban nem kerültek részletes kifejtésre.

Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát.

Kérjük, hogy ennek érdekében a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el!

Fontos, hogy a Kbt. 74. §- (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat (Felolvasólap), valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül ne kerüljenek csatolásra, mert nem fogadhatók el.
Minden egyéb, az ajánlattételhez szükséges információt a következő, „Ajánlattételi információk" és a „Mellékletek" rész tartalmazza.

Kérjük az elkészült ajánlatukat a Kötelezően csatolandó dokumentumok listája alapján szíveskedjenek, maradéktalanul összeállítani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárás típusának, a választott eljárás sajátosságainak megfelelő főszabályokat jelen dokumentáció tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb rendelkezéseinek az ismerete is szükségessé válhat.


Ajánlatkérő a kommunikáció során előnyben részesíti az elektronikus utat.

Halásztelek, 2014. április

Az alábbiakban letöltheti a kapcsolódó dokumentumokat.

 
 
Powered by Phoca Download