Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Módosult az önkormányzati rendelet a közterületi maszkviselés szabályairól

Tisztelt Halásztelkiek!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a mai nappal hatályos 21/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelet módosult. A 2020. november 13-tól Halásztelken hatályba lépő módosult közterületi maszkviselés szabályai az alábbiak:

A 21/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

Halásztelek Város alább felsorolt közterületein, valamint a felsorolt intézmények előtti járdaszakaszain minden hatodik életévét betöltött személy, hétfőtől péntekig -a b) pontban foglalt helyszíneken a hét összes napján- köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 • 2314 Halásztelek, Posta köz, teljes utcaszakaszon
 • Halásztelek Város játszóterei
 • Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola (2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.)
 • Bocskai István Református Oktatási Központ (2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 17.)
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvoda (2314 Halásztelek, Iskola utca 2.)
 • Halásztelki Tündérkert Óvoda (2314 Halásztelek, Óvoda utca 3. és Iskola utca 2.)
 • Halásztelki Süni Óvoda (2314 Halásztelek, Malonyai utca 46.)
 • Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde (2314 Halásztelek, Iskola utca 2.)

Kérem, minden halásztelki lakos segítségét és együttműködését a szabályok betartásában!

Szabó Tibor sk.

polgármester

 

A módosított rendelet IDE kattintva elérhető

Önkormányzati rendelet a közterületi maszkviselés szabályairól

Tisztelt Halásztelkiek!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Kormányrendelet alapján az általános járványügyi intézkedéseken túl tájékoztatom a lakosságot a 2020. november 12-től Halásztelken hatályba lépő közterületi maszkviselés szabályairól.

Halásztelek Város alább felsorolt közterületein, valamint a felsorolt intézmények előtti járdaszakaszain minden hatodik életévét betöltött személy, hétfőtől péntekig köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 1. 2314 Halásztelek, Posta köz, teljes utcaszakaszon
 2. Halásztelek Város játszóterei
 3. Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola (2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.)
 4. Bocskai István Református Oktatási Központ (2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 17.)
 5. Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvoda (2314 Halásztelek, Iskola utca 2.)
 6. Halásztelki Tündérkert Óvoda (2314 Halásztelek, Óvoda utca 3. és Iskola utca 2.)
 7. Halásztelki Süni Óvoda (2314 Halásztelek, Malonyai utca 46.)
 8. Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde (2314 Halásztelek, Iskola utca 2.)

Kérem, minden halásztelki lakos segítségét és együttműködését a szabályok betartásában!

Szabó Tibor sk.

polgármester

 

Az önkormányzati rendelet a maszkviselés szabályairól IDE kattintva elérhető

A rendkívüli polgármesteri határozat IDE kattintva olvasható

Kedves Könyvtár látogató!

A 484/2020 (XI.10.) Kormányrendelet 12. paragrafus j) bekezdése meghatározza, hogy tilos a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A határozat értelmében külső látogatók számára a KÖNYVTÁR ZÁRVA! A kikölcsönzött könyvek visszahozatalának határidejét automatikusan meghosszabbítjuk. Köszönjük szépen a megértést!

Tájékoztatás- Társasházak napja

Az előző évekhez hasonlóan, 2020. novemberében is sor kerül a „Társasházak napja” elnevezésű konzultációs napra, melynek célja, hogy a társasházak, lakóközösségek számára széleskörű tájékoztatást kaphassanak a követendő tűzmegelőzési szabályokkal kapcsolatban. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségének alábbi tájékoztatóját ajánljuk szíves figyelmükbe:

„Tisztelt társasházak, lakóközösségek!

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2030 Érd, Fehérvári út 79/A. szám alatt, 2020. év november 11-én, 16-án, 18-án és 23-án konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi - tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A személyes részvételi szándék előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az erd.kk@katved.gov.hu e-mail címen tehetnek meg. Személyes részvétel esetén kötelező a kéz fertőtlenítése és maszk viselése.Telefonon történő szóbeli tájékoztatás a 23/524-570 telefonszámon lehetséges.”

Tájékoztatás az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok változásáról

Változnak az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát veszti, így abban az esetben is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §-a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használta során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenti, illetve további feltételekhez kötött az ezirányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet lapaján 10.000.- forinttól 3.000.000.- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Tájékoztatás - személyes ügyfélfogadás szünetel a Polgármesteri Hivatalban

KÖZLEMÉNY


A COVID-19 vírus járványveszélyére való tekintettel a megelőzés érdekében Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2020. november 5-től a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A kapcsolattartás telefonos megbeszélés alapján történik. Különösen indokolt esetben telefonos megbeszélés alapján van lehetőség a személyes ügyfélfogadásra, előre egyeztetett időpontra érkezve.

Az ügyintézők elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a honlapon a http://www.halasztelek.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek menüpontban vagy a 06 24 517 260-as telefonszámon.

Az olyan dokumentumok számára, melyek elektronikus úton nem küldhetőek be, kihelyezésre kerül egy urna az önkormányzati ügyfélszolgálatnál, melybe lezárt borítékban elhelyezhető a szükséges dokumentum.

Vigyázzunk egymásra!