temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

 • Tisztelt Ügyfeleink!
 • Ügyfélszolgálat
 • Ügyintézők
 • Főépítész
 • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény a következőkre terjed ki: bölcsődei ellátás, gyermekjóléti szoltálat, családsegítő szolgálat, védőnői ellátás. Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának biztosítása. Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú iskolai végzettség, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelően, továbbá az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletben képesítési előírásokra, vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet 1. pontjában foglalt képesítési előírásokra;
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Új jogviszony esetén próbaidő letöltése
 • A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz
 • iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, vezetői program
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orsós Éva nyújt, a 0624517260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Klauszné Kerekes Mária részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Orsós Évánál, A pályázatot -a Halásztelki Humánszolgáltató Központ-Intézményvezető pályázat jeligével, Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ugne5qhxd5