temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

 • Tisztelt Ügyfeleink!
 • Ügyfélszolgálat
 • Ügyintézők
 • Főépítész
 • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
 • Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
 • Telefon: 06 24-517-273
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tájékoztatókat és a nyomtatványokat ITT találja


 
Kalóczkai Tímea
Kalóczkai Tímea
anyakönyvvezető
0624-517-260
104-es mellék
0620-457-3803
 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kardos Péter
Kardos Péter
hatósági ügyintéző
06 24 517-260
128-as mellék
 
 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kis Gábor
Kis Gábor
Önkormányzati Rendészet
 
 
0620-401-7653
 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Csaba
Tóth Csaba
hatósági előadó
0624-517-260
118-as mellék
06-20-611-4418
(munkaidőn túl, szabadság alatt nem minden esetben elérhető ezen a számon)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
dr. Hodászi Áron
dr. Hodászi Áron
aljegyző, hatósági irodavezető
06 24 517-260
/103 mellék
 
 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Balogh Lajosné
Balogh Lajosné
igazgatási előadó, szociális ügyintézés
06 24 517-290
/ 125 mellék
 
 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatási feladatok:

 • ellátja az üzletek működésével, a telephely-engedélyezéssel, a rendezvénytartási engedélyek kiadásával, valamint a szálláshelyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
 • hagyatéki ügyintézéssel,
 • birtokvédelemmel kapcsolatos feladatokat, környezetvédelmi hatósági feladatokat (fakivágás, vízgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem stb.),
 • állattartással kapcsolatos feladatokat ellátja,
 • ellátja továbbá a gyermekvédelem és szociális igazgatás körébe tartozó feladatokat
 • hagyatéki leltárt vesz fel, illetve a hagyatékról – törvényben meghatározott esetekben adatszolgáltatást nyújt,
 • közreműködik az egészségügyi és szociális területre vonatkozó önkormányzati elképzelések, koncepciók kidolgozásában – összhangban a területi elképzelésekkel –azok megvalósításában, koordinációjában,
 • közreműködik a feladatkörét érintő testületi, bizottsági előterjesztések, rendelettervezetek kidolgozásában, végrehajtásának ellenőrzésében, azokról valóbeszámolás előkészítéséről,
 • segíti Halásztelek Város Önkormányzat Szociális Bizottságának munkáját, ellátja annak adminisztrációját,
 • gondoskodik a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról,
 • gondoskodik a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek helyzetének megállapításáról,
 • gondoskodik a települési támogatásról,
 • gondoskodik a természetbeni települési támogatásról,
 • gondoskodik a köztemetéssel kapcsolatos teendőkről,
 • gondoskodik az országos nyilvántartások vezetéséről,
 • kezeli a szociális igazgatás adminisztrációs rendszert- gondoskodik a szociális nyilvántartással összefüggésben lévő igazolások kiadásáról (védendő fogyasztó, fiatalok életkezdési támogatása),
 • gondoskodik más társhatóság részére történő környezettanulmány elkészítéséről,
 • ellátja a Polgári Törvénykönyvvel (birtokháborítás, birtokvita, talált tárgyak stb.), kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat, különösen a veszélyes ebekkel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatokat, különösen a parlagfű irtással kapcsolatos teendőket,
 • ellátja a fás szárú növények védelmével, a fakivágások engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a zenés-táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátja a zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatokat, különösen a telepengedélyezési eljárásokat,
 • ellátja a környezet- és természetvédelemmel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzi a környezeti és természetvédelmi előírások betartását
 • ellátja a kereskedelmi, vásári, piaci, fogyasztóvédelmi, szálláshely szolgáltatási igazgatási feladatokat, az ASP szakrendszer használatával,
 • adó- és értékbizonyítványt állít ki hagyatéki eljáráshoz, bírósági végrehajtó megkeresésére és ügyfél kérésére,
 • részt vesz az összefüggő feladatok végzésében, szervezésében, adatszolgáltatások teljesítésében,
 • ellátja az anyakönyvezéssel és házasságkötéssel, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja az anyakönyvi eljárással kapcsolatos feladatokat (halotti anyakönyvi eljárás, hazai anyakönyvezés, házasságkötés, házassági névmódosítás, névváltoztatás),
 • ellátja a Központi Címregiszter működtetésével, ezen belül a címmegállapítással és a címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,- tevékenysége során kezeli az ASP hagyatéki szakrendszert, az ASP iparker és iratkezelő szakrendszereket, ASP űrlap szakrendszer, a KSH Elektra, TAKARNET, Céginfo, Jogtár programokat, alkalmazásokat,
 • ellátja a méhész nyilvántartás vezetését és a szúnyoggyérítésről történő értesítést
 • zajtérkép és a központi zajtérkép alapján készített Intézkedési Terv elkészítésének koordinálását
 • gondoskodik a területét érintő KSH adatszolgáltatásról
 • közútkezelői-, tulajdonosi-, munkakezdési hozzájárulások kiadása
 • útellenőri feladatok; útügyi eljárások (-felszólítás, eljárás kezdeményezése)
 • ellátja a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat
 • felügyeli és ellenőrzi a város közterület használatának rendjét, közterületi engedélyhez kötött tevékenységek végzését, és a köztisztaságról szóló rendelkezések betartását, részt vesz a település közrend, közbiztonságának fenntartásában,
 • ellátja a települési közbiztonsági háló működésével kapcsolatos feladatokat,
 • kiadja és ellenőrzi a közterület használati engedélyeket,
 • gondoskodik az állattartás rendjének fenntartásáról, közreműködik ebrendészeti feladatok ellátásáról, ellátja a vadászattal kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz az önkormányzati vagyon védelmével összefüggő feladatok ellátásában,
 • közreműködik a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • közreműködik a katasztrófavédelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással

Ügytipus:

 • Közterület használati engedély: Akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan nyilvántartásban közterületként meghatározott területen olyan tevékenységet kívánunk folytatni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használjuk fel.
 • Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem:
 • Bejegyzett élettársi kapcsolt létesítése
 • Halotti anyakönyvvezetés
 • Házassági névváltozás, névváltoztatás
 • Gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Hagyatéki eljárás
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Működési engedély és bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
 • fakivágás engedélyezése

A Hatósági Iroda feladatainak felsorolása nem teljes körű. Az iroda által ellátott feladatok teljes listája A Halásztelki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában található.