temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének
FELHÍVÁSA


Tisztelt Halásztelki Választópolgárok!

Halásztelek Város Helyi Választási Irodája

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja
a választások lebonyolításához.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottság tagjának az alábbi, törvényben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie:
• választójoggal rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő, büntetlen előéletű, nagykorú, magyar állampolgár;
• állandó halásztelki lakcímmel rendelkezik;
• nem áll kényszergyógykezelés alatt;


Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak:
• a köztársasági elnök,
• a háznagy,
• képviselő
• alpolgármester,
• jegyző,
• másik választási bizottság tagja,
• választási iroda tagja,
• a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
• jelölt,
• párt tagja,
• a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
• a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.


A választott tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Halásztelek Város Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek. A választott bizottsági tagok munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a munkavégzési kötelezettségük alól mentesülnek.

Amennyiben szívesen lenne tagja a szavazatszámláló bizottságnak és megfelel a kritériumoknak, várjuk jelentkezését.

A jelentkezéshez szükséges kitöltendő adatlapot ITT találja. 

Az adatlapot kitöltve és aláírva kérjük, szíveskedjen eljuttatni a Halászteleki Polgármesteri Hivatalba (2314 Halásztelek, Kastély park 1.), személyesen a jegyzői titkárságára, legkésőbb 2018. február 25-ig.

 

Halásztelek, 2018. január 15.

 

Baloghné Dr. Nagy Edit sk.
Helyi Választási Iroda vezetője