temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

A HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2314 Halásztelek Kastély park 1.) mint Bérbeadó, a tulajdonában levő nem lakás-cukrászda- céljára szolgáló helyiség és a benne található tárgyi eszközök bérbeadására a 34/2020. (V.08.) számú rendkívüli polgármesteri határozat alapján
pályázatot hirdet.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2017(V.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályáztatásra kerülő helyiség adatai:
Cím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 68. A
Helyrajzi száma: 933/75
Fogyasztótér alapterülete: 89 m2
Terasz alapterülete: 90 m2
Befogadóképesség: 100 fő
Az ingatlanban található tárgyi eszközök 2017. évi beszerzési értéke: 29.623.680.- Forint
Az ingatlanban található újszerű állapotú tárgyi eszközök listáját az 1. melléklet tartalmazza.

A pályáztatásra kerülő ingatlan megtekintésére van lehetőség, érdeklődni a megtekintéssel kapcsolatban a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél (Ács Gusztávnál) lehet előzetes telefonos egyeztetés alapján, az alábbi telefonszámon munkaidőben:
06/20-276-9984
Hétfő: 7-15 óráig
Kedd: 7-15 óráig
Szerda: 7-15 óráig
Csütörtök: 7-15 óráig
Péntek: 7-15 óráig

A teljes pályázati dokumentációt elolvashatja, vagy letölheti IDE kattintva.

 

 

2. A pályázat jellege:
Nyilvános pályázat.

3. A pályázat benyújtása:
A pályázatot benyújtani Halásztelek Város Önkormányzatának jegyzői irodájában (2314 Halásztelek Kastély park 1.) lehet.
A pályázati ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon aláírva és "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyre vonatkozólag.

4. A pályázat benyújtási határideje:
2020.05.29-e

5. Pályázati feltételek:
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiséget cukrászda működtetésére használja, valamint nyilatkozat arról, hogy a cukrászdát prémium minőségben üzemelteti.
Nyilatkozat, hogy a pályázó elfogadja, hogy alkoholt nem forgalmaz.

6. Az írásbeli ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét
A bérleti díj összegét, nettó érték+ áfa összegben
A tevékenység folytatására vonatkozó engedély másolatát
A nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban levő feltételeket elfogadja

7. Pályázatok elbírálása:
Versenyeztetés útján, írásban tett ajánlat alapján, pontrendszeres értékelés szerint. A Kiíró az ajánlatok felbontása után haladéktalanul megvizsgálja az ajánlatok érvényességét. Megállapításra kerül, hogy a pályázó minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátott-e. Kiíró az ajánlatok felbontásakor rendelkezhet arról, hogy amennyiben a pályázó nem csatolt be valamely szükséges okiratot, úgy 3 munkanapon belül azt pótolja. A hiánypótlást úgy kell teljesíteni, hogy az a hiánypótlásra megállapított határidőn belül megérkezzék.
A pályázati ajánlatok pontozási rendszere

A legmagasabb megajánlott havi bérleti díj 15 pont
Cukrászda működtetéséről szóló referenciával rendelkezés
10 pont
A leghosszabban vállalt bérleti időtartam 5 pont
Az önkormányzati rendezvények idejére az ingatlan rendelkezésre bocsájtásának, esetleges kedvezmények biztosításának vállalása legfeljebb évi 6 alkalommal

5 pont

8. Érvénytelen az ajánlat, ha:
Nem tartalmazza a bérleti díj összegét
Határidőn túl érkezett
Nem tartalmazza a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
Nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az értékelhetetlen
Kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek
Egyik ajánlattevő sem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak eleget
A Kiíró az eljárás érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről döntött. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

10. A pályázat nyertese:
A 7. pontban meghatározott pontrendszer szerint a legmagasabb pontot elért ajánlattevő a pályázat nyertese.

11. A Bérbeadás feltételei:
A bérleti jogviszony határozott idejű, minimum 1 év, maximum 5 év.
A bérbeadó a határozott idejű jogviszonyt legalább 60 nappal megelőzően mondhatja fel.
A bérlőnek a bérlet idejére bérleti díjat kell fizetnie, melyet a pályázat tartalmazza.
A bérbeadó a bérleti díjat évente jogosult megváltoztatni a KSH hivatalos honlapján szereplő fogyasztóiár-index mértéke szerint.
A bérlő bérleti szerződést köteles kötni a pályázat elbírálását követő 30 napon belül a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel az ingatlan bérlésére, valamint a benne található berendezések, gépek használatára tekintettel. Az ingatlan teljes mértékben fel van szerelve, modern, cukrász tevékenységre alkalmas berendezésekkel.
A bérleti szerződés a kaució megfizetésére vonatkozó kikötést tartalmazni fogja, melynek összege három havi bérleti díj mértéke.
A bérleti szerződésben foglalt bérleti idő kezdeti időpontja: 2020.07.01.


Szabó Tibor Polgármester