temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2022. szeptember 15-én, csütörtökön 10 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Képviselő-testületi terem

NAPIRENDEK

1. Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


2. 2022. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása - rendeletalkotás
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


3. A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 19/2016 (VI.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


4. Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról a 031/9, 031/10, 2651/3, 2653 helyrajzi számú ingatlanok tervezett szabályozási
vonallal lehatárolt területére vonatkozóan
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


5. Javaslat Halásztelek Város Önkormányzat teljes víziközmű vagyonának tulajdonjogi
átadására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


6. Halásztelek Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 2022. évi bérleti díjának
megállapítása
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


7. Javaslat a Halásztelek, 023/211, 023/212 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


8. Süni Magánóvoda étkezési támogatás
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


9. Javaslat a víziközmű rendszer (2023 – 2037 időszakra) Gördülő Fejlesztési Tervének
elfogadására.
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


10. Javaslat tartós helyettes háziorvosra az I. sz. háziorvosi körzetben, valamint önkormányzati
álláshelyek bővítése
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

11. Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Pergelné Lakatos Anita intézményvezető


12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi fordulójához
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


13. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklós Zoltánné intézményvezető


14. A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklós Zoltánné intézményvezető

Zárt ülés:
1. Javaslat a 2314 Halásztelek, Posta köz 4. sz. 894/4. hrsz. alatti kivett iroda ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2022. szeptember 9.

Szabó Tibor
polgármester