temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges szabályok változásáról.

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása értelmében a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Halásztelek, 2023. január 10.
dr. Mészáros Zoltán
sk. jegyző


TÁJÉKOZTATÓ

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához. Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési Önkormányzat Jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A kérelmet kézzel vagy géppel is meg lehet írni. Címzettje Halásztelek Város jegyzője.

A kérelmet bármelyik ott lakó személy behozhatja. A kérelmet az ügyfélszolgálaton kell leadni.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Nyilatkozat arról, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerint, hány darab lakásrendeltetési egység található.

A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá az Igazolni kívánt ingatlan címét, és az ingatlan helyrajzi számát. Amennyiben rendelkezésre állnak a következő adatok, kérjük azt is mellékelni (nem kötelező):

Évszám, hogy melyik évben épültek a lakások,

Amennyiben meg van a használatbavételi engedély, annak másolata, A hatósági bizonyítványt személyesen lehet átvenni, vagy kérhetik a kipostázását. A kiértesítés végett szükséges a kérelmet benyújtó személy telefonszáma.

A kérelemben leírtak valódiságát az egyetemes szolgáltató fogja leellenőrizni.