temp vid loop

Tartalomjegyzék

Közlekedés

Halásztelek fejlődésében többek között döntő szerepet játszott a főváros közelsége, valamint az M0-ás körgyűrűre való kapcsolódás kiépítése.

A Csepel-szigeten lévő települések az M0 autóútra felvezető, valamint a főváros felé tovább haladó egyik főközlekedési kapcsolatát, az 5101. számú – II. Rákóczi Ferenc út – Halásztelek területén áthaladva biztosítja. Az agglomerációban lévő települések fejlődésének, a lakosság növekedésének következtében az utóbbi időben az út áteresztőképessége kevésnek bizonyult.

utak2A forgalom jelentős csökkenését, a település szempontjából az átmenő forgalom megszűnését fogja eredményezni a 2002-ben építeni kezdett, de nyomvonal-vezetési problémák miatt elhúzódó kivitelezésű a Csepel-szigeti gerincút kiépülte.

A település környékének közlekedés hálózati kapcsolatai

Közúti közlekedés:

A település gyorsan elérhető Csepel felől, de igen jól megközelíthetjük az M0-ás autópálya szigetszentmiklósi kijáratától vagy az 51-es útról Szigethalom felé lekanyarodva. A Csepel sziget északi részének országos közúti kapcsolatait az M0 autóút biztosítja.

Jelenleg Halásztelek legintenzívebb közúti forgalma az 5101. számú Budapest-Réckeve-Kiskulacháza összekötő úton bonyolódik le, amelynek az M0 autóúttal való csomópontja kiépült. Az 5101. számú út (II. Rákóczi Ferenc út) a Csepel sziget fő közlekedési tengelye, amelynek kedvezőtlen a vonalvezetése, sok átkelési szakasszal zavart a forgalma, 2x1 forgalmi sávos út. A jelentős (15 000 gépjármű/nap) forgalom megfelelő színvonalú lebonyolítására szükséges és elengedhetetlen az út északi szakaszának (Tököl-Budapest) mielőbbi fejlesztése.

Tömegközlekedés:

Halásztelek közúti tömegközlekedését a VOLÁNBUSZ 2615. számú Budapest-Halásztelek-Szigethalom járata biztosítja mind északi irányban Budapest, mind déli irányban a Szigethalmi végállomás felé. Az autóbuszok csúcsidőszakban 15 perces követési idővel közlekednek, Csepel központjáig 25 perces a menetidő, míg Budapest központjának elérése 40 perces utazással lehetséges.


A Dunán Budapesttől délre menetrendszerű személyhajózás jelenleg nem üzemel, beindítása évek óta szerepel a fejlesztési tervekben.

A település környékének közlekedésfejlesztése

ht-tekep12Közúti közlekedés:

Halásztelek közúti hálózati kapcsolatának fejlesztése az országos viszonylatok szempontjából elsősorban az M0 körgyűrű további fokozatos kiépítésétől, valamint a Csepel-szigeti gerincút megépítésétől várható. A településen áthaladó 5101. számú út forgalmának jelentős csökkenését, a település szempontjából átmenő forgalom megszűnését eredményezheti a gerincút kiépítése, amelynek várhatóan az első üteme Szigetszentmiklós és Halásztelek beépített területe között észak-déli irányban fog húzódni az M0 csomópontját és az 5101. számú út tököli szakaszát összekötve.

A Csepel-szigeti gerincút létesítésének elképzelése már az 1930-as években megszületett, de tervezési szintig a 2001-es évben jutott el. Az M0-Lórév közötti szakaszára az UTIBER Kft. tanulmánytervet készített. A tanulmányterv több változatot vizsgált. Az elfogadott nyomvonal, amelyet az Útügyi és Koordinációs Igazgatóság jóváhagyott, az M0-tól délre kettévált és külön ágon csatlakozott az M0 szigetszentmiklósi csomóponthoz (szigetszentmiklósi ág), valamint a II. Rákóczi Ferenc úthoz Budapest területén, a Vízmű lakótelepnél, ahol a Fővárosi távlati elképzelések szerint is útcsatlakozás volt (halászteleki ág). A jóváhagyás alapján 2005. évben az Utiber Kft. engedélyezési tervet készített a gerincút I. ütemű szakaszára. Az engedélyezési eljárás során Budapest Főváros és XXI. Kerület Önkormányzata hozzájárulását megtagadta, így a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet többszöri határidő módosítás után az eljárást 2006. december 31-ével, megszüntette. Csepel Önkormányzat testületi határozatában a hozzájárulás feltételét úgy definiálta, hogy a halászteleki ág II. Rákóczi Ferenc úti csomópontja Budapest, és így Csepel területén kívülre essen. Az idő előrehaladtával az M0-tól délre eső ipari park beépült, így az engedélyezési terv szerinti halászteleki ág nyomvonala ellehetetlenült.

A halászteleki ág nyomvonal-tervére és a szabályozási kérdések tisztázására a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás megrendelte az Utiber Kft-től a tanulmánytervet, amely szerinti nyomvonalat a következő ábra mutatja.

Tömegközlekedés:

A főváros és környékének tömegközlekedését lebonyolító vállalatok (BKV, Volán, MÁV) közeljövőben létrehozandó közlekedési szövetsége várhatóan jelentős változásokat hozhat a Budapest környéki településen mind hálózati, mind tarifa szempontjából is. Jelenleg Halászteleken a közúti tömegközlekedést lebonyolító VOLÁNBUSZ állandó hálózatfejlesztéssel nem számol, a település tervezett gyűjtőút-hálózata az ellátatlan területek megközelítési lehetőségét biztosítja.

A Duna déli szakaszán a hosszirányú hajózás beindítása után lehetőség nyílna Halásztelek számára is hajóállomás létesítésére. Ennek a helye a Kisgyár utca meghosszabbításában kiépítendő útnál lehetséges.

A település belső közlekedése

tablazat-uthalozatKözúti közlekedés:

Halásztelek nagyközség közútjainak hossza eléri a 61 km-t, ebből aszfaltozott 16 km. A település közigazgatási területén belül halad át az 5101. számú főút.

Az 5101. számú összekötő út halászteleki átkelési szakasza 2x1 forgalmi sávos, 7,0 m széles aszfalt burkolatú. A település mellékúthálózatával alkotott csomópontjai a megnövekedett forgalom követelményeinek megfelelően (SPAR, ALDI bevásárló központ közúti kapcsolata) fokozatosan kiépülnek.

A településen belül táblával védett gyűjtőút hálózat nincs kijelölve, gyűjtőút funkciójú és ennek megfelelően kb. 6,0 m burkolatszélességgel kiépített utak a II. Rákóczi Ferenc útra merőleges tengelyek közül a Dózsa György, a Kisgyár és a Katona József utcák, az 5101. számú úttal párhuzamosan a Somogyi Béla utca. A település nyugati részén kialakuló új beépítés szükséges gyűjtőúti kapcsolatai még nem épültek ki.

Tömegközlekedés:

Halásztelek tömegközlekedését biztosító Volán autóbuszvonal megállóinak távolsága (átlagosan 400 m) a főút menti területeket megfelelően kiszolgálja, de a megállóktól 300 m gyalogos távolságon kívül esik a település jelentős része, ahonnan a tömegközlekedés még megoldatlan. A Budapest-Halásztelek-Szigethalom helyközi járat Halásztelek területén az 5101. számú útról a település központja felé kitérőt tesz a Kisgyár utca – Somogyi Béla utca – Dózsa György utca nyomvonalon.

A település belső közlekedésének fejlesztése

Közúti közlekedés:

Halásztelek főútját a II. Rákóczi Ferenc utat a Csepel-szigeti gerincút kiépítése után távlatban nem szükséges bővíteni. A jelenlegi 2 x 1 forgalmi sávos keresztmetszet megtartása mellett csak a gyűjtő utak csomópontjainak fejlesztését kell megoldani, a balra kanyarodó forgalom számára felálló sáv biztosításával. A meglévő belterületi földutak burkolatát a közművesítést követően ki kell építeni.

A kiépítendő gyűjtőúthálózat részei a meglévő lakóterületen: Megyedűlő utca (ki-építve egész a település északi részéig), Arany János utca, Petőfi Sándor utca. Ezzel a – települést észak-déli irányában keresztülszelő – vonalvezetéssel, amely párhuzamos a II. Rákóczi Ferenc úttal, fel lehet tárni a település belső területeit.

Tömegközlekedés:

A településen belül az autóbusz közlekedés fejlesztése két ütemben valósulhat meg: először a Szent Erzsébet téri autóbusz-fordulóig a Kisgyár utcán betétjárat indításával, majd a végleges kiszolgálást a tervezett fent említett gyűjtőúthálózat vonalán vezetett autóbuszjárattal lehet megoldani.